עוד טיפת מים

Traduire
74
Informations sur la photo
Commentaires 13
Vues 95
Mise en ligne le
2017-01-11 12:29:12
Catégorie Animaux
Description
Photo Endroit
Aucune information.
EXIF
1/100
f/4.5
400
56
Date de prise de vue
2016-11-04 09:57:22
Caméra
Caméra non sélectionnée
Objectif
Objectif non sélectionné
1 mois il y a
:heart:
Traduire
Répondre
Enregistrer
1 mois il y a
יפה, הייתי מנסה למקד בברז בהקשר לנושא
Traduire
Répondre
Enregistrer
1 mois il y a
יפה מאוד :!:
Traduire
Répondre
Enregistrer
1 mois il y a
:win:
Traduire
Répondre
Enregistrer
1 mois il y a
קיבוץ רוחמה!
Traduire
Répondre
Enregistrer
1 mois il y a
:!:
Traduire
Répondre
Enregistrer
:heart:
Traduire
Répondre
Enregistrer
1 mois il y a
:heart:
Traduire
Répondre
Enregistrer
1 mois il y a
:win:
Traduire
Répondre
Enregistrer
1 mois il y a
נראה שהמים כבר לא זורמים...מיקוד מעניין
Traduire
Répondre
Enregistrer
1 mois il y a
:)
Traduire
Répondre
Enregistrer
:win:
Traduire
Répondre
Enregistrer
Plus de commentaires